Dyrehelsepersonell

Informasjon, krav og råd som er viktig for deg som er dyrehelsepersonell. 

Mer til dyrehelsepersonell

Kjæledyr og konkurransedyr

Bare veterinærer kan utstede kjæledyrpass Veileder for utfylling av kjæledyrpass Handtere kjæledyr og hest smitta med antibiotikaresistente bakteriar Vaksinering av kaniner mot kaningulsott (RHD)   Vaksinering av hund og katt med Rabisin vet.® Til privatpraktiserende veterinærer om kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina Reise med kjæledyrpass utstedt mellom 29.12.2014 og 31.05.2016

Andre artikler

Godtgjørelse for nødhjelp til dyr Slik fører du som dyrehelsepersonell journal Forbudt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr Nettbasert kurs for dyrehelsepersonell i riktig antibiotikabruk til dyr Stemneveterinærtenesta Mattilsynet fører tilsyn med dyrehelsepersonell Kurs om ante mortem-kontroll Behandling av rein med ivermektin Kombinasjonsbehandlingar med ulike legemidlar mot lakselus må vere forsvarlege

Veiledere

Ikke-letale blodprøver av fisk kan bare brukes i dyreforsøk Veileder om nye regler for bruk av legemidler til dyr Brukerveiledning til VetReg Veiledning til registrering av dyrekategorier i VetReg Slik sender du smittefarlig biologisk materiale Veiledning om ikke-medikamentelle avlusingsmetoder Veileder om nødslakt Veileder til privatpraktiserende veterinær på Veterinærvakt

Sykdomsveiledning

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om storfetuberkulose Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa og Newcastlesyke hos fugler Feltmanual: Veileder i praktisk håndtering av smittsomme sykdommer

Mer informasjon

Nyheter

Informasjonsmateriell

Regelverk

Skjema og maler