Rapportering til VetReg og koder til resepter

Alle utleverere og rekvirenter av legemidler til dyr har en rapporteringsplikt.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Hvorfor er det viktig å rapportere?
  2. Slik rapporterer du i VetReg
  3. Slik rapporterer du legemidler som ikke kan rapporteres i VetReg
  4. Opplysninger som må føres på resepten
  5. Tilbakeholdelsestid ved økologisk produksjon
  6. Hvordan følger vi opp brudd på reglene?

Rapportering av legemiddelbruk er et ansvar du har som dyrehelsepersonell. Rapporteringen må foretas innen syv dager etter at meldeplikten oppsto.

Mattilsynet rapporterer bruk av legemidler for storfe, svin og fjørfe til EU. Vi rapporterer om hva som brukes av visse antimikrobielle stoffer på produksjonsdyr. Vi skiller på kategorier av dyrene. Det vil si at for storfe skal det rapporteres på storfe melkeproduksjon eller kjøttproduksjon. 

Det er viktig at dataene som rapporteres er riktige og fullstendige.

Se endringer