Genmodifisert mat, fôr og såvarer

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, planter eller dyr som har fått endret sine arveegenskaper ved bruk av genteknologi.

Mer informasjon

Regelverk

Rapporter

Risikovurderinger