Godkjenning og merking av genmodifiserte produkter

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt å omsette eller markedsføre i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette.

Publisert

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, planter eller dyr som har fått endret sine arveegenskaper ved bruk av genteknologi.

Virksomhetene har ansvaret

Virksomheter som importerer mat-, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisert materiale, har ansvar for å følge det norske regelverket på området. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket etterleves gjennom å kontrollere importerte mat-, fôr- og såvarer.

Merking av genmodifiserte produkter

For at genmodifisert mat og fôr skal kunne omsettes i Norge må de være godkjent for dette på forhånd. Per i dag er ingen genmodifiserte matvarer godkjent. Det er godkjent ett genmodifisert fôrmiddel, kun til bruk i fiskefôr.

Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Det finnes ikke noe eget symbol for genmodifisert mat og fôr, men godkjente, genmodifiserte produkter skal merkes "genmodifisert" eller "produsert fra genmodifisert [navn på organismen]".