Til hovedinnhold

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket.

Mer om økologisk landbruk

Faglige råd, artikler og veiledning

Økologisk formeringsmateriale

Relatert innhold

Temasider om økologisk mat Om regelverket for økologisk akvakultur