Økologisk formeringsmateriale

Regelverket krever at det benyttes økologisk formeringsmateriale i økologisk landbruksproduksjon dersom dette er tilgjengelig. Dette kravet gjelder både såvare og alle typer vegetativt formeringsmateriale.

Publisert

Økodatabasen gir en oversikt over tilgjengelig økologisk såvare og settepotet og annet vegetativt formeringsmateriale. 

Gå til Økodatabasen (okofro.no)

Økodatabasen er opprettet for å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig. Databasen gir en oversikt over hvilke arter og sorter det er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale av, og hvor dette kan skaffes fra.

Hvis det ikke finnes økologisk materiale av ønsket sort, går det an å søke om å få bruke ubeiset, konvensjonelt materiale ved å sende en elektronisk søknad gjennom databasen. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du må bruke konvensjonelt materiale. 

Søknader kan også begrunnes med at sorten ikke er tilgjengelig i din landsdel eller du ønsker en annen sort med bestemte egenskaper.

I økodatabasen er det etablert et system og liste over arter, underarter eller sorter av planteformeringsmateriale som såvareforhandlere har tilstrekkelig mengde økologisk eller karensmateriale å tilby markedet, slik at det ikke er behov eller mulig å søke om tillatelse til å bruke slikt ikke-økologisk materiale.

Debio er ansvarlig for driften av databasen. Firmaene som tilbyr formeringsmateriale er ansvarlige for å oppdatere informasjonen om tilgjengelighet.

Veileder for økologisk landbruk (PDF), se kap. 2.6.