Om regelverket for økologisk akvakultur

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) omfatter også produksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter.

Publisert

Regelverket omfatter oppdrett av laks, ørret, regnbueørret, røye, gjørs, abbor og torsk, og inneholder også regler for økologisk blåskjelldyrking og tang- og tareproduksjon. Regelverket for økologisk akvakulturproduksjon skal blant annet ivareta forbrukerhensyn og stiller produksjonskrav som må være oppfylt dersom produkter skal merkes som økologiske. Økologiregelverket stiller blant annet strengere krav til miljø, fôr, fiskehelse og fiskevelferd enn det som følger av annet regelverk. 

Ansvaret for tilsyn med økologiske produsenter er delegert til Debio. Debio fører årlig tilsyn med at alle økologiske akvakulturvirksomheter følger bestemmelsene i økologiregelverket.

Mer om økologisk akvakultur

Veileder om økologisk akvakultur

Akvakultur (debio.no)

Regelverk

Økologiforskriften