Vaksinering av hund og katt med Rabisin vet.®

Mattilsynet ønsker å klargjøre informasjon om vaksinering av hund og katt mot rabies med vaksinen Rabisin vet.®. I denne artikkelen finner du også informasjon om bytte mellom rabiesvaksiner fra ulike vaksineprodusenter

Faglig oppdatert

I Felleskatalogen, pakningsvedlegget og SPC står det at første vaksinasjon for hund og katt med Rabisin vet.® skal skje tidligst ved 12 ukers alder. For at første revaksinasjon skal være gyldig må den gis senest ett år etter første vaksinasjon med Rabisin vet.®. Dersom aller første vaksine og første revaksine er gitt i tråd med dette, vil neste revaksinering på en hund ha tre års gyldighet. Katter må revaksineres årlig. 

Skjematisk oversikt vaksineregime hund og katt med Rabisin vet.® 

Dyreart 

Første vaksinasjon 

Første re-vaksinasjon 

Påfølgende revaksineringer 

Hund 

Tidligst fra 12 ukers alder 

Senest ett år (364 dager) etter første vaksinasjon 

Hvert tredje år 

Katt 

Tidligst fra 12 ukers alder 

Senest ett år (364 dager) etter første vaksinasjon 

Årlig 

Godkjent vaksinasjonsregime

  • Grunnvaksinasjon er en injeksjon gitt ved tidligst 12 ukers alder. 
  • Første revaksinasjon gis ett år (364 dager) etter grunnvaksinasjonen. 
  • Revaksinasjon gis deretter hvert tredje år etter første revaksinasjon (hvert år for katt). 

Grunnvaksinen er én injeksjon, og dyret må være 12 uker gammelt eller eldre. Grunnvaksinen varer i ett år. 

Første revaksinasjon gis ett år etter grunnvaksine. Dette vil si at hunden må vaksineres i løpet av den 12. måneden etter grunnvaksinen. Går det mer enn ett år etter grunnvaksinen må vaksinasjonsregimet starte på nytt. 

Dersom grunnvaksinen og første revaksinasjon er gitt som beskrevet over, kan etterfølgende revaksinasjoner gis hvert tredje år for hund og hvert år for katt. Går det mer enn tre år etter siste revaksinasjon for en hund eller mer enn ett år for en katt, må vaksinasjonsregimet startes på nytt. 

Eksempel

Første vaksine med Rabisin vet.® settes 1. januar 2023. Da må første revaksinering settes mellom 1. desember 2023 og 1. januar 2024 for at den skal være gyldig. Dersom første revaksine settes innenfor dette angitte tidsrommet vil den være gyldig i tre år for en hund. Hunden din må deretter revaksineres hvert tredje år for at den skal ha gyldig rabiesvaksine i kjæledyrpasset sitt.

Dersom du ikke revaksinerer hunden din innen fristen, må du starte vaksineregimet på nytt. Det betyr i praksis at hunden din må få en ny vaksine innen tolv måneder etter siste rabiesvaksine, først etter det kan de neste revaksinasjonene gis hvert tredje år. Har du en katt, må den vaksineres hvert år for at rabiesvaksinen skal være gyldig. 

Vaksineprodusenten har dokumentert at enkelte vaksiner i Eurican- og Purevax-serien kan gis samme dag (men ikke i samme sprøyte) som Rabisin vet. Denne informasjonen går kun fram av preparatomtalene til de aktuelle vaksinene, men ikke preparatomtalen for Rabisin vet. (se for eksempel Eurican DAPPi).

Bytte mellom rabies-vaksiner som er produsert av ulike vaksineprodusenter

Vaksinasjonsregimet er satt for den enkelte vaksine. Ulike vaksiner og vaksinasjonsregimer kan ikke kombineres fritt.

Dersom man gir en rabiesvaksine som er produsert av en annen vaksineprodusent enn den rabiesvaksinen man satte sist, vil førstegangs vaksinasjon med den nye vaksinen regnes som en grunnvaksinasjon. Man kan altså ikke vaksinere en gang med Versiguard rabies og 3 år seinere revaksinere med Rabisin vet og sette 3 års gyldighet på denne. Det blir også ny 21 dagers venteperiode før den nye vaksinen er gyldig. Ved skifte til ny vaksinetype bør det derfor gjøres minst 21 dager før utløpet av siste vaksine dersom hunden skal ha gyldig vaksinestatus hele tiden.

Vaksinasjon i utlandet med vaksine som ikke er godkjent i Norge

Dersom et kjæledyr er vaksinert i utlandet med en annen rabiesvaksine enn de rabiesvaksiner som er godkjent i Norge, gjelder tilsvarende som over. Første gangs vaksinasjon med rabiesvaksine godkjent i Norge vil gjelde som grunnvaksine og ikke revaksinering.