Nettbasert kurs for dyrehelsepersonell i riktig antibiotikabruk til dyr

Ta Mattilsynets gratis e-læringskurs for å sette deg inn i eller oppdatere deg på hvordan du bruker antibiotika forsvarlig. Kurset er obligatorisk for studenter som skal ha midlertidig lisens.

Fagleg oppdatert

Mattilsynet har oppdatert kurset om riktig bruk av antibiotika. Oppdateringen omfattet regelverks endringer om bruk av legemidler til dyr som er gjennomført i legemiddelloven 16. september 2022, og endringer i terapianbefalinger som er gjennomført i 2022. Fageksperter fra NMBU (Veterinærhøgskolen), Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet for å gjennomføre denne oppdateringen.

Nye EU-regler om legemidler til dyr

Terapianbefalinger : Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr (PDF, dmp.no)

Dette kurset er en del av Landbruks- og matdepartementets oppfølging av den nasjonale strategien mot antimikrobiell resistens. Det fokuserer på riktig og ansvarlig bruk av antimikrobielle legemidler for å bekjempe økende resistens mot antibiotika hos dyr. Selv om Norge har et lavt forbruk av antibiotika til dyr, er det fortsatt viktig å redusere bruken og anvende antibiotika på riktig måte. 

Målgruppen

Primærmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men ferdig utdannet dyrehelsepersonell kan også dra nytte av kurset for å sikre at deres kunnskap om antimikrobiell resistens og bruk av antibiotika er i tråd med kravene i dyrehelsepersonelloven og legemiddelloven.

Både kurset og den påfølgende testen er obligatoriske for veterinærstudenter som søker om midlertidig lisens i henhold til forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste (lovadata.no).

Kursinnhold og tilgang

Kurset består av fem moduler. De to første fokuserer på utviklingen av antibiotikaresistens globalt og i Norge. De tre siste modulene tar for seg kliniske kasus om riktig antibiotikabehandling av storfe, hund og hest. 

Kurset er tilgjengelig som e-læring på NMBUs læringssystem Canvas (nmbu.no). Ta kontakt med NMBU hvis du trenger å opprette en brukerkonto. Deltakerne må ha norsk personnummer for å kunne gjennomføre kurset på Canvas. Dyrehelsepersonell uten norsk personnummer må kontakte NMBU for å finne en løsning slik at de kan ta kurset og testen.

Etter å ha fullført kurset, vil det være en kunnskapstest som har til hensikt å måle om eventuelle kunnskapshull er lukket, og å gi ytterligere informasjon om gjeldende regelverk for bruk av antimikrobielle legemidler.

Se endringer