Dyrehelsepersonell: Slik søker du om autorisasjon og lisens

Her får du oversikt over hvordan du går frem når du skal søke om autorisasjon eller lisens som dyrehelsepersonell. 

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Forskjellen mellom autorisasjon og lisens
  2. Autorisasjon som veterinær
  3. Autorisasjon som fiskehelsebiolog
  4. Autorisasjon som dyrepleier
  5. Vedlegg til søknadsskjema om autorisasjon
  6. Slik søker du om lisens for veterinær assistenttjeneste
  7. Vedlegg til søknadsskjema om lisens
  8. Lisens etter fylte 75 år
  9. Send søknaden hit

Alle søknader om autorisasjon og lisens skal sendes til Mattilsynet.

Last ned: Søknadsskjema veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleier (PDF)