Vaksinering av kaniner mot kaningulsott (RHD)  

Selv om kaningulsott er en liste 2-sykdom, er det er tillatt å vaksinere mot den. Vaksinen Eravac brukes som vaksine mot kaningulsott. Vaksinen har markedsføringstillatelse i Norge. 

Publisert

Det er de siste årene blitt påvist kaningulsott flere steder i Norge. Mattilsynet anbefaler at kaniner som holder til i områder hvor det er påvist kaningulsott, kaniner i store kaninhold og kaniner som deltar på utstillinger/konkurranser vaksineres mot kaningulsott av en veterinær. 

Kaningulsott er klassifisert som en liste 2-sykdom i dyrehelseforskriften, noe som betyr at sykdommen er meldepliktig til Mattilsynet. 

I henhold til dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 7 er det i utgangspunktet forbudt å vaksinere mot liste 1- og liste 2-sykdommer, men det er likevel tillatt å vaksinere mot noen liste 2-sykdommer, som for eksempel kaningulsott. 

Regelverk

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften Dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 7, vedlegg I, i)

Dyrehelseforskriften