Til hovedinnhold

Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer

Alvorlighetsgraden og smittepotensialet til sykdommen er faktorer som avgjør hvilken liste de havner på.

Faglig oppdatert

Nasjonal liste 1-sykdommer (tidligere A-sykdommer) er svært alvorlige, og et utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak.

Nasjonal liste 2-sykdommer (tidligere B-sykdommer) er alvorlige, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. 

Nasjonal liste 3-sykdommer (tidligere C-sykdommer) er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer. 

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Vedlegg - Nasjonal liste for sykdommer hos landdyr, reptiler og amfibier og sjøpattedyr

Liste 1. Sykdommer

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Afrikansk hestepest *
(AHP)
African horse sickness
(AHS)
AHS-virus (Orbivirus, Rheoviridae) A (Equidae)
Afrikansk svinepest *
(ASP)
African swine fever
(ASF)
ASF-virus (ASF-virus, Asfariviridae) A (Suidae)
Aviæar influensa *
(AI)
Avian influenza
(AI)
AI-virus (Infuensavirus A, Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og Lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
HPAI = A (Aves)
Blåtunge * Bluetongue Bluetongue-virus (Orbivirus, Rheoviridae) Serotype 1-24 C (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Brucellose * Brucellosis Brucella ssp B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Ebola- og Marburgvirus Ebola hemorrhagic fever and Marburg hemorrhagic fever Ebolavirus (Ebolavirus, Filoviridae), Marburg virus (Marburgvirus, Filoviridae) D (apes)
Epizootisk hemoragisk* sjukdom hos hjortedyr Epizootic haemorrahgic disease of deer (EHD) EHD-virus (Orbivirus, Rheoviridae) D (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Klassisk svinepest * (KSP) Classical swine fever (CSF) KSP-virus (Pestivirus, Flaviviridae) A (Suidae, Tayassuidae)
Kvegpest ** Rinderpest Rinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Artiodactyla)
Lumpy skin disease *
Lumpy skin disease (LSD) LSD-virus (Capropoxvirus, Poxviridae) A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Miltbrann *
Anthrax Bacillus anthracis
D (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
Munn- og klovsyke * (MKS)
Foot and mouth disease (FMD) FMD-virus (Aphtovirus, Picornaviridae) A (Artiodactyla, Proboscidea)
Newcastlesyke *
Newcastle disease (ND) ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae) A (Aves)
Ondartet beskjelersyke * Dourine Trypanosoma equiperdum D (Equidae)
Ondartet lungesjuke storfe *
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) Mycoplasma, mycoides subsp. mycoides, SC A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
Ondartet smittsom griselammelse Teschen disease
Porcine teshovirus serotype 1 (PTV-1) (Teschovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Pseudorabies *
Aujeszky's disease AD-virus (Suis herpesvirus1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) C (Suidae)
Rabies *
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) B (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)
E (Chiroptera)
Rift Valley Fever *
Rift Valley Fever (RVF) RVF-virus (Phlebovirus, Bunyaviridiae) A (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
Saue- og geitekopper *
Sheep and goat pox Saue- og geitekoppevirus (Capripoxvirus, Poxviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp.)
Smittsom gastroenteritt
Transmissible gastroenteritis of swine (TGE) TGE-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom pleuro-pneumoni hos geit *
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae A (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.)
Smittsomt blæreutslett gris
Swine vesicular disease (SVD) SVD-virus (Enterovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Småfepest *
Peste des petits ruminants (PPR) PPR-virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Snive * Glanders Burkholderia mallei A (Equidae, Capra ssp., Camelidae)
Vesikulær stomatitt (VS)
Vesicular stomatitis (VS) VS-virus (Vesikulovirus, Rhabdoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.
** Erklært utryddet på verdensbasis i 2011.

Liste 2. Sykdommer

1. Sykdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær klamydiose *
Avian chlamydiosis Chlamydophila ssp, C. psittaci, C.avium ogC. gallinacea D (Psittaciformes)
Ekinokokkose *
Echinococcosis/hydatidosis Echinococcus multilocularis og Echinococcus granulosus C (Canidae)
Infesiøs bovin rhinotrakeitt, Infeksiøs pustuløs vulvovagenitt * Infectious bovine rhinotracheitis Infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) IBR/IPV-virus (Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1), Herpesviridae)
C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.) + D (Camelidae, Cervidae)
Overførbare spongiforme encefalopatier *, unntatt skrapesjuke hos småfe og BSE hos storfe Transmissible spongiform encephalopathy (TSE), inkludert Chronic wasting disease Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Paratuberkulose *
Paratuberculosis John's disease Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Q-feber
Q-fever Coxiella burnetii
E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
Salmonellainfeksjoner Salmonellosis Salmonella spp. D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)
Saueskabb
hos småfe og kameldyr
Scabies psoroptica Psoroptes ovis Ikke-listeført i EU
Surra Surra Trypanosoma evansis D (Equidae, Artiodactyla)
Trikinoser * Trichinellosos Trichinella spp. D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Tuberkulose *
Tubercolosis M.bovis, M.tuberculosis og M.caprae B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Vestnilfeber * West Nile fever (WNF) WNF-virus (Alphavirus, Togaviridae) E (Equidae, Aves)
* Meldepliktig OIE.

2. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs anemi *
Equine infectious anaemia (EIA) EIA-virus (Lentivirus, Retroviridae) D (Equidae)
Kverke Strangles Streptococcus equi subsp. equi Ikke-listeført i EU
Virusencefalomylitt hos hest * i form av Venezuelan equine encefalomyelitis (VEE), Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine encephalomyelitis (WEE) og Japanese encephalomyelitis (JE) Equine encephalomyelitis VEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
EEE-virus (Alphavirus, Togaviridae) WEE-virus (Alphavirus, Togaviridae og JE-virus (Alphavirus, Togavirdae)
D (Venezuelan equine encephalomyelitis - Equidae)
* Meldepliktig OIE.

3. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Bovin genital campylobakteriose * Bovine genital campylobacteriosis Campylobacter fetus subsp. veneralis D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovine spongiform encefalopati * (BSE) Bovine spongiform encephalopathy Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Bovin tritrichomoniasis * Trichomonosis Tritrichomonas foetus D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovin virusdiare Bovin viral diarrhoea (BVD) Bovint virus diaré virus C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk bovin leukose * Enzootic bovin leukosis (EBL)
BL-virus (Retrovirus, Retroviridae) C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Leptospirose Leptospirosis Leptospira sejroe Ikke-listeført i EU
Mykoplasma bovis Mycoplasma bovis Mycoplasma bovis Ikke-listeført i EU
Ringorm Ringworm Trichophyton verrucosum Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

4. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Border disease Border disease (BD) BD-virus (Pestivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk abort hos søye * Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) Chlamydophila abortus Ikke-listeført i EU
Ondarta fotråte Infectous foot rot Virulente stammer av Dichelobacter nodosus Ikke-listeført i EU
Infeksiøs agalakti * Contagious agalactia Mycoplasma agalactiae Ikke-listeført i EU
Lentivirus infeksjoner hos småfe* (Artritt-encefalitt hos sau og geit og mædi) Caprine arthritis-encephalitis (CAE) og maedi-visna viral infection CAE-virus og MV-virus (Lentivirus og Retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Lungeadenomatose Ovine pulmonary adenocarsinoma Jaagsiekte sheep virus (retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Skrapesjuke * Scrapie Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
* Meldepliktig OIE.

5. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Influensa Swine influenza Influensa virus A, (unntatt H1N1 pdm 09), Orthomyxo viridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira pomona og L. australis Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Mycoplasma hyopneumoniae Porcine enzootic pneumonia Mycoplasma hyopneumoniae Ikke-listeført i EU
Nekrotiserende enteritt (tarmbrann) Clostridium perfringens type C infection Clostridium perfringens type C Ikke-listeført i EU
Porcin epidemisk diaré Porcine epidemic diarrhoea (PED) PED-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom * Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) PRRS-virus (Arterivirus, Arteriviridae) D (Suidae)
* Meldepliktig OIE

6. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær mycoplasmose * Avian mycoplasmosis M. gallisepticum, M. meleagridis og M. synoviae D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
Aviær rhinotrakeitt hos kalkun Turkey rhinotracheitis (TRT) Aviært metapneumo-virus (Metapneumo-virus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Egg dropp syndrom Egg drop syndrome (EDS-76) EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Hønsekolera * Fowl cholera Pasteurella multocida subsp. multocida Ikke-listeført i EU
Infeksiøs bronkitt * Avian infectious bronchitis (IB) IB-virus (Gammacoronavirus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Infeksiøs laryngotrakeitt *
Avian infectious laryngotracheitis (ILT) ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt Newcastlesyke Avian paramyxovirus infection (except Newcastle disease) Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Tuberkulose * Tubercolosis M.avium subsp avium Ikke-listeført i EU
Virusenteritt hos and Duck virus enteritis (DVE) Andeenterittvirus (Alphaherpes-virus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Virushepatitt hos and * Duck virus hepatitis (DVH) DVH I, II, III. DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae) DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

7. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Liten kubebille * Small Hive Beetle Aethina tumida D (Apis, Bombus ssp.)
Lukket yngelråte * American foulbrood of honeybees Paenibacillus larvae D (Apis)
Steinyngel Stonebrood Aspergillus flavus, A. fumigatus eller A. niger Ikke-listeført i EU
Tropilaelaps-midd * Infestation with Tropilaelaps of honeybees Tropilaelaps ssp. D (Apis)
Åpen yngelråte * European foulbrood Melissococcus plutonius Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr og primater

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Apekopper Monkey Pox Poxviridae Ikke-listeført i EU
Europeisk brunharesyndrom (EHBS) European brown hare syndrom Lagovirus (Calciviridae) Ikke-listeført i EU
Leishmaniose Leishmaniose Leishmania spp Ikke-listeført i EU
Leptospirose
hos hund
Leptospirosis Leptospira canicola Ikke-listeført i EU
Myxomatose * Myxomatosos Myxomavirus (Leporipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Ringorm
hos pelsdyr
Ringworm Microsporum canis Ikke-listeført i EU
Korona virus
hos mink
SARS Covid 19 SARS-CoV-2 Ikke-listeført i EU
Sarcoptesskabb
hos rev i fangenskap
Sarcopic mange in foxes Sarcoptes scabiei Ikke-listeført i EU
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin * Rabbit haemorrarhagisc disease (RHD) RHD-virus (Lagovirus, Caliciviridae) Ikke-listeført i EU
Virusenteritt
hos mink
Parvovirus enteritis Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

Liste 3. Sykdommer

1. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Godartet beskjelersyke * Equine coital exanthema Equin herpesvirus 3 (EHV-3) Herpesviridae Ikke-listeført i EU
Hesteinfluensa * Equine influenza Influenza virus A H7N7 eller H3N8 (Influenzavirus A, Orthomyxo-viridae) Ikke-listeført i EU
Rhinopneumonitt * (virusabort) Equine rhinopneumonitis Equine herpevirus -1 eller -4 (EHV-1, EHV-4) (Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom metritt * Contagious equine metritis (CEM) Taylorella equigenitalis Ikke-listeført i EU
Virusarteritt * Equine viral artheritis (EVA) Equine arteritis virus (Arteriviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

2. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos storfe * Bovine cysticercosis Taenia saginata Ikke-listeført i EU
Infeksjon med Schmallenbergvirus (SBV) Schmallenberg Bunyaviridae Ikke-listeført i EU
Smittsom diare
(Vinterdysenteri)
Winter dysentery in cattle Bovine coronavirus (BCV)(Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsomme luftveisinfeksjoner hos storfe Contagious respiratory tract infections in bovine animals Bovin respiratorisk syncytial virus, (BRSV) og Parainfluensa virus type 3 (PIV-3) Ikke-listeført i EU
Streptococcus agalactiae Streptokokkus agalactie Streptokokkus agalactie Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

3. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Byllesjuke Caseous lymphadenitis in sheep and goats Actinobacillius lignieresii og Corynebacterium pseudo-tuberculosis Ikke-listeført i EU

4. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos svin * Porcine cysticercosis Taenia solium Ikke-listeført i EU
Infeksjon med porcint respiratorisk coronavirus Porcine respiratory coronavirus infection (PRCV) PRC-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Influensa Swine influenza Influensavirus: H1N1pdm09 Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

5. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs bursitt (Gumboro) * Infectious bursal disease (IBD) Gumboro disease IBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns - aviær encefalomyelitt (AE) Avian encephalomyelitis (AE) Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hønselammelse Marek's disease (MD) MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

6. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Trakémiddinfeksjon Acarapiosis of honeybees Acarapis woodi Ikke-listeført i EU
Varroainfeksjon * Varroosis of honey bees Varroa destructor C (Apis)
* Meldepliktig OIE.

7. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) * Infection with Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) Batrachochytrium salamandrivorans D (Caudata)
Klamydiainfeksjoner hos andre dyrearter enn småfe, fjørfe og andre fugler Chlamydia infections Chlamydia spp.
Ikke-listeført i EU
Kopper og koppelignende sjukdommer - unntatt saue- og geitekopper Cow pox Swine pox Orthipoxvirus (Poxviridae), Swinepox virus (Suipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira ssp, ikkeL. pomona og L. australis (svin), L. sejroe (storfe) og L.canicola (hund) Ikke-listeført i EU
Lever- og hjernebetennelse hos rev og hund Fox encephalitis/hepatitis contagiosa canis (HCC) Canian adenovirus 1 (CAV-1) (Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Louping ill Louping ill Louping ill virus, (Flavivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
Ondartet katarrfeber Malignant catarrhal fever (MCF) MCF-virus (ovine herpesvirus 2, (OvHv-2), Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Parafilariose Parafilariosis Parafilaria multipapillosa (hest), Parafilaria bovicola (storfe) Ikke-listeført i EU
Parvovirus-infeksjoner, unntatt virusenteritt hos mink Parvovirus Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
Pasteurellose
hos rein
Pasteurellosis Pasturella multocida/Manheimia haemolytica Ikke-listeført i EU
Rabies *
hos flaggermus
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) E (Chiroptera)
Ringorm som ikke er Liste 2-sykdom Ringworm Microsporum spp. og Trichophyton spp. Ikke-listeført i EU
Tuberkulose hos pattedyr, unntatt M. tuberculosis , M. bovis og M.caprae Tuberculosis Mycobacterium avium subsp. hominisuis Ikke-listeført i EU
Tularemi (harepest) Tularemia Francisella tularensis Ikke-listeført i EU
Valpesjuke Distemper Valpesjukevirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Antibiotikaresistente bakterier

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori t.o.
Kolistinresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Colistin-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot kolistin (MIC ECOFF > 2 mg/L, 2 mg/L og 4 mg/L, respektivt, eller ved påvist mcr gener).
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot kolistin: Proteus spp., Morganella morganii, Serratia spp. og Providencia spp.
Ikke-listeført i EU
ESBL/AmpC beta-laktamase produserende Enterobacterales og Pseudomonas spp. ESBL/pAmpC betalactamase producing Enterobacterales and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.) og Pseudomonas spp. resistente mot 3. og 4. generasjons cefalosporiner.
E. coli; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
Salmonella spp.; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
• Ceftazidime MIC > 2 mg/L (< 20 mm)
K. aerogenes; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 1 mg/L (-)
K. oxytoca; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.125 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (-)
K. pneumoniae; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter):
• Ceftazidime MIC > 8 mg/L (< 16 mm)
Unntak fra meldingsplikt er påvisning av iboende/naturlig resistens; f.eks. resistens for cefotaxime hos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Karbapenemaseproduserende/Karbapenemresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Carbapenemase producing/Carbapenem-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot karbapenemer.
Enterobacterales; MIC (sonediameter):
• Meropenem MIC > 0.125 mg/L (< 25 mm)
Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter for P. aeruginosa):
• Meropenem MIC > 2 mg/L (< 24 mm)
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot karbapenemer slik som Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente enterokokker
(LRE)
Linezolid-resistant Enterococcus spp. (LRE) Enterococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen.
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)
Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) Staphylococcus pseudintermedius resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen. Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente stafylokokkker
(LRS)
Linezolid-resistant Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen.
Ikke-listeført i EU
Vancomycinresistente enterokokker
(VRE)
Vancomycin-resistant Enterococcus spp. Enterococcus spp. resistente mot vancomycin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 12 mm). Unntatt fra meldingsplikt er Enterococcus gallinarum og E. casseliflavus som er naturlig resistente.
Ikke-listeført i EU
Fluorokinolonresistente termofile Campylobacter spp . Fluoroquinolone-resistant Campylobacter spp. Termofile Campylobacter spp. (f. eks.C. jejuni og C. coli) resistente mot fluorokinoloner:
• Ciprofloxacin MIC > 0.5 mg/L (sonediameter < 26 mm).
Ikke-listeført i EU

Liste 1. Sykdommer

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Afrikansk hestepest *
(AHP)
African horse sickness
(AHS)
AHS-virus (Orbivirus, Rheoviridae) A (Equidae)
Afrikansk svinepest *
(ASP)
African swine fever
(ASF)
ASF-virus (ASF-virus, Asfariviridae) A (Suidae)
Aviæar influensa *
(AI)
Avian influenza
(AI)
AI-virus (Infuensavirus A, Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og Lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
HPAI = A (Aves)
Blåtunge * Bluetongue Bluetongue-virus (Orbivirus, Rheoviridae) Serotype 1-24 C (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Brucellose * Brucellosis Brucella ssp B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Ebola- og Marburgvirus Ebola hemorrhagic fever and Marburg hemorrhagic fever Ebolavirus (Ebolavirus, Filoviridae), Marburg virus (Marburgvirus, Filoviridae) D (apes)
Epizootisk hemoragisk* sjukdom hos hjortedyr Epizootic haemorrahgic disease of deer (EHD) EHD-virus (Orbivirus, Rheoviridae) D (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
Klassisk svinepest * (KSP) Classical swine fever (CSF) KSP-virus (Pestivirus, Flaviviridae) A (Suidae, Tayassuidae)
Kvegpest ** Rinderpest Rinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Artiodactyla)
Lumpy skin disease *
Lumpy skin disease (LSD) LSD-virus (Capropoxvirus, Poxviridae) A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Miltbrann *
Anthrax Bacillus anthracis
D (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
Munn- og klovsyke * (MKS)
Foot and mouth disease (FMD) FMD-virus (Aphtovirus, Picornaviridae) A (Artiodactyla, Proboscidea)
Newcastlesyke *
Newcastle disease (ND) ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae) A (Aves)
Ondartet beskjelersyke * Dourine Trypanosoma equiperdum D (Equidae)
Ondartet lungesjuke storfe *
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) Mycoplasma, mycoides subsp. mycoides, SC A (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
Ondartet smittsom griselammelse Teschen disease
Porcine teshovirus serotype 1 (PTV-1) (Teschovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Pseudorabies *
Aujeszky's disease AD-virus (Suis herpesvirus1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) C (Suidae)
Rabies *
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) B (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)
E (Chiroptera)
Rift Valley Fever *
Rift Valley Fever (RVF) RVF-virus (Phlebovirus, Bunyaviridiae) A (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
Saue- og geitekopper *
Sheep and goat pox Saue- og geitekoppevirus (Capripoxvirus, Poxviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp.)
Smittsom gastroenteritt
Transmissible gastroenteritis of swine (TGE) TGE-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom pleuro-pneumoni hos geit *
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae A (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.)
Smittsomt blæreutslett gris
Swine vesicular disease (SVD) SVD-virus (Enterovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Småfepest *
Peste des petits ruminants (PPR) PPR-virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) A (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Snive * Glanders Burkholderia mallei A (Equidae, Capra ssp., Camelidae)
Vesikulær stomatitt (VS)
Vesicular stomatitis (VS) VS-virus (Vesikulovirus, Rhabdoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.
** Erklært utryddet på verdensbasis i 2011.

Liste 2. Sykdommer

1. Sykdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær klamydiose *
Avian chlamydiosis Chlamydophila ssp, C. psittaci, C.avium ogC. gallinacea D (Psittaciformes)
Ekinokokkose *
Echinococcosis/hydatidosis Echinococcus multilocularis og Echinococcus granulosus C (Canidae)
Infesiøs bovin rhinotrakeitt, Infeksiøs pustuløs vulvovagenitt * Infectious bovine rhinotracheitis Infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) IBR/IPV-virus (Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1), Herpesviridae)
C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.) + D (Camelidae, Cervidae)
Overførbare spongiforme encefalopatier *, unntatt skrapesjuke hos småfe og BSE hos storfe Transmissible spongiform encephalopathy (TSE), inkludert Chronic wasting disease Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Paratuberkulose *
Paratuberculosis John's disease Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Q-feber
Q-fever Coxiella burnetii
E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
Salmonellainfeksjoner Salmonellosis Salmonella spp. D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)
Saueskabb
hos småfe og kameldyr
Scabies psoroptica Psoroptes ovis Ikke-listeført i EU
Surra Surra Trypanosoma evansis D (Equidae, Artiodactyla)
Trikinoser * Trichinellosos Trichinella spp. D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Tuberkulose *
Tubercolosis M.bovis, M.tuberculosis og M.caprae B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Vestnilfeber * West Nile fever (WNF) WNF-virus (Alphavirus, Togaviridae) E (Equidae, Aves)
* Meldepliktig OIE.

2. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs anemi *
Equine infectious anaemia (EIA) EIA-virus (Lentivirus, Retroviridae) D (Equidae)
Kverke Strangles Streptococcus equi subsp. equi Ikke-listeført i EU
Virusencefalomylitt hos hest * i form av Venezuelan equine encefalomyelitis (VEE), Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine encephalomyelitis (WEE) og Japanese encephalomyelitis (JE) Equine encephalomyelitis VEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
EEE-virus (Alphavirus, Togaviridae) WEE-virus (Alphavirus, Togaviridae og JE-virus (Alphavirus, Togavirdae)
D (Venezuelan equine encephalomyelitis - Equidae)
* Meldepliktig OIE.

3. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Bovin genital campylobakteriose * Bovine genital campylobacteriosis Campylobacter fetus subsp. veneralis D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovine spongiform encefalopati * (BSE) Bovine spongiform encephalopathy Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Bovin tritrichomoniasis * Trichomonosis Tritrichomonas foetus D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovin virusdiare Bovin viral diarrhoea (BVD) Bovint virus diaré virus C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk bovin leukose * Enzootic bovin leukosis (EBL)
BL-virus (Retrovirus, Retroviridae) C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Leptospirose Leptospirosis Leptospira sejroe Ikke-listeført i EU
Mykoplasma bovis Mycoplasma bovis Mycoplasma bovis Ikke-listeført i EU
Ringorm Ringworm Trichophyton verrucosum Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

4. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Border disease Border disease (BD) BD-virus (Pestivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk abort hos søye * Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) Chlamydophila abortus Ikke-listeført i EU
Ondarta fotråte Infectous foot rot Virulente stammer av Dichelobacter nodosus Ikke-listeført i EU
Infeksiøs agalakti * Contagious agalactia Mycoplasma agalactiae Ikke-listeført i EU
Lentivirus infeksjoner hos småfe* (Artritt-encefalitt hos sau og geit og mædi) Caprine arthritis-encephalitis (CAE) og maedi-visna viral infection CAE-virus og MV-virus (Lentivirus og Retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Lungeadenomatose Ovine pulmonary adenocarsinoma Jaagsiekte sheep virus (retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Skrapesjuke * Scrapie Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
* Meldepliktig OIE.

5. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Influensa Swine influenza Influensa virus A, (unntatt H1N1 pdm 09), Orthomyxo viridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira pomona og L. australis Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Mycoplasma hyopneumoniae Porcine enzootic pneumonia Mycoplasma hyopneumoniae Ikke-listeført i EU
Nekrotiserende enteritt (tarmbrann) Clostridium perfringens type C infection Clostridium perfringens type C Ikke-listeført i EU
Porcin epidemisk diaré Porcine epidemic diarrhoea (PED) PED-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom * Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) PRRS-virus (Arterivirus, Arteriviridae) D (Suidae)
* Meldepliktig OIE

6. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær mycoplasmose * Avian mycoplasmosis M. gallisepticum, M. meleagridis og M. synoviae D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
Aviær rhinotrakeitt hos kalkun Turkey rhinotracheitis (TRT) Aviært metapneumo-virus (Metapneumo-virus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Egg dropp syndrom Egg drop syndrome (EDS-76) EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Hønsekolera * Fowl cholera Pasteurella multocida subsp. multocida Ikke-listeført i EU
Infeksiøs bronkitt * Avian infectious bronchitis (IB) IB-virus (Gammacoronavirus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Infeksiøs laryngotrakeitt *
Avian infectious laryngotracheitis (ILT) ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt Newcastlesyke Avian paramyxovirus infection (except Newcastle disease) Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Tuberkulose * Tubercolosis M.avium subsp avium Ikke-listeført i EU
Virusenteritt hos and Duck virus enteritis (DVE) Andeenterittvirus (Alphaherpes-virus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Virushepatitt hos and * Duck virus hepatitis (DVH) DVH I, II, III. DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae) DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

7. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Liten kubebille * Small Hive Beetle Aethina tumida D (Apis, Bombus ssp.)
Lukket yngelråte * American foulbrood of honeybees Paenibacillus larvae D (Apis)
Steinyngel Stonebrood Aspergillus flavus, A. fumigatus eller A. niger Ikke-listeført i EU
Tropilaelaps-midd * Infestation with Tropilaelaps of honeybees Tropilaelaps ssp. D (Apis)
Åpen yngelråte * European foulbrood Melissococcus plutonius Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr og primater

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Apekopper Monkey Pox Poxviridae Ikke-listeført i EU
Europeisk brunharesyndrom (EHBS) European brown hare syndrom Lagovirus (Calciviridae) Ikke-listeført i EU
Leishmaniose Leishmaniose Leishmania spp Ikke-listeført i EU
Leptospirose
hos hund
Leptospirosis Leptospira canicola Ikke-listeført i EU
Myxomatose * Myxomatosos Myxomavirus (Leporipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Ringorm
hos pelsdyr
Ringworm Microsporum canis Ikke-listeført i EU
Korona virus
hos mink
SARS Covid 19 SARS-CoV-2 Ikke-listeført i EU
Sarcoptesskabb
hos rev i fangenskap
Sarcopic mange in foxes Sarcoptes scabiei Ikke-listeført i EU
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin * Rabbit haemorrarhagisc disease (RHD) RHD-virus (Lagovirus, Caliciviridae) Ikke-listeført i EU
Virusenteritt
hos mink
Parvovirus enteritis Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

1. Sykdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær klamydiose *
Avian chlamydiosis Chlamydophila ssp, C. psittaci, C.avium ogC. gallinacea D (Psittaciformes)
Ekinokokkose *
Echinococcosis/hydatidosis Echinococcus multilocularis og Echinococcus granulosus C (Canidae)
Infesiøs bovin rhinotrakeitt, Infeksiøs pustuløs vulvovagenitt * Infectious bovine rhinotracheitis Infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV) IBR/IPV-virus (Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1), Herpesviridae)
C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.) + D (Camelidae, Cervidae)
Overførbare spongiforme encefalopatier *, unntatt skrapesjuke hos småfe og BSE hos storfe Transmissible spongiform encephalopathy (TSE), inkludert Chronic wasting disease Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Paratuberkulose *
Paratuberculosis John's disease Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
Q-feber
Q-fever Coxiella burnetii
E (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
Salmonellainfeksjoner Salmonellosis Salmonella spp. D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)
Saueskabb
hos småfe og kameldyr
Scabies psoroptica Psoroptes ovis Ikke-listeført i EU
Surra Surra Trypanosoma evansis D (Equidae, Artiodactyla)
Trikinoser * Trichinellosos Trichinella spp. D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Tuberkulose *
Tubercolosis M.bovis, M.tuberculosis og M.caprae B/D/E (se forordning (EU) 2018/1882)
Vestnilfeber * West Nile fever (WNF) WNF-virus (Alphavirus, Togaviridae) E (Equidae, Aves)
* Meldepliktig OIE.

2. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs anemi *
Equine infectious anaemia (EIA) EIA-virus (Lentivirus, Retroviridae) D (Equidae)
Kverke Strangles Streptococcus equi subsp. equi Ikke-listeført i EU
Virusencefalomylitt hos hest * i form av Venezuelan equine encefalomyelitis (VEE), Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine encephalomyelitis (WEE) og Japanese encephalomyelitis (JE) Equine encephalomyelitis VEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
EEE-virus (Alphavirus, Togaviridae) WEE-virus (Alphavirus, Togaviridae og JE-virus (Alphavirus, Togavirdae)
D (Venezuelan equine encephalomyelitis - Equidae)
* Meldepliktig OIE.

3. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Bovin genital campylobakteriose * Bovine genital campylobacteriosis Campylobacter fetus subsp. veneralis D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovine spongiform encefalopati * (BSE) Bovine spongiform encephalopathy Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
Bovin tritrichomoniasis * Trichomonosis Tritrichomonas foetus D (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Bovin virusdiare Bovin viral diarrhoea (BVD) Bovint virus diaré virus C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk bovin leukose * Enzootic bovin leukosis (EBL)
BL-virus (Retrovirus, Retroviridae) C (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
Leptospirose Leptospirosis Leptospira sejroe Ikke-listeført i EU
Mykoplasma bovis Mycoplasma bovis Mycoplasma bovis Ikke-listeført i EU
Ringorm Ringworm Trichophyton verrucosum Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

4. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Border disease Border disease (BD) BD-virus (Pestivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Enzootisk abort hos søye * Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) Chlamydophila abortus Ikke-listeført i EU
Ondarta fotråte Infectous foot rot Virulente stammer av Dichelobacter nodosus Ikke-listeført i EU
Infeksiøs agalakti * Contagious agalactia Mycoplasma agalactiae Ikke-listeført i EU
Lentivirus infeksjoner hos småfe* (Artritt-encefalitt hos sau og geit og mædi) Caprine arthritis-encephalitis (CAE) og maedi-visna viral infection CAE-virus og MV-virus (Lentivirus og Retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Lungeadenomatose Ovine pulmonary adenocarsinoma Jaagsiekte sheep virus (retrovirus, Retroviridae) Ikke-listeført i EU
Skrapesjuke * Scrapie Prion (PrPSc) Ikke-listeført i EU - reguleres i stedet av TSE-regelverket
* Meldepliktig OIE.

5. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Influensa Swine influenza Influensa virus A, (unntatt H1N1 pdm 09), Orthomyxo viridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira pomona og L. australis Ikke-listeført i EU
MRSA
som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i husdyrbesetninger (Dyreassosiert MRSA)
Livestock associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen Ikke-listeført i EU
Mycoplasma hyopneumoniae Porcine enzootic pneumonia Mycoplasma hyopneumoniae Ikke-listeført i EU
Nekrotiserende enteritt (tarmbrann) Clostridium perfringens type C infection Clostridium perfringens type C Ikke-listeført i EU
Porcin epidemisk diaré Porcine epidemic diarrhoea (PED) PED-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom * Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) PRRS-virus (Arterivirus, Arteriviridae) D (Suidae)
* Meldepliktig OIE

6. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Aviær mycoplasmose * Avian mycoplasmosis M. gallisepticum, M. meleagridis og M. synoviae D (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
Aviær rhinotrakeitt hos kalkun Turkey rhinotracheitis (TRT) Aviært metapneumo-virus (Metapneumo-virus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Egg dropp syndrom Egg drop syndrome (EDS-76) EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Hønsekolera * Fowl cholera Pasteurella multocida subsp. multocida Ikke-listeført i EU
Infeksiøs bronkitt * Avian infectious bronchitis (IB) IB-virus (Gammacoronavirus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Infeksiøs laryngotrakeitt *
Avian infectious laryngotracheitis (ILT) ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, Alphaherpes-virinae, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt Newcastlesyke Avian paramyxovirus infection (except Newcastle disease) Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
Tuberkulose * Tubercolosis M.avium subsp avium Ikke-listeført i EU
Virusenteritt hos and Duck virus enteritis (DVE) Andeenterittvirus (Alphaherpes-virus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Virushepatitt hos and * Duck virus hepatitis (DVH) DVH I, II, III. DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae) DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

7. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Liten kubebille * Small Hive Beetle Aethina tumida D (Apis, Bombus ssp.)
Lukket yngelråte * American foulbrood of honeybees Paenibacillus larvae D (Apis)
Steinyngel Stonebrood Aspergillus flavus, A. fumigatus eller A. niger Ikke-listeført i EU
Tropilaelaps-midd * Infestation with Tropilaelaps of honeybees Tropilaelaps ssp. D (Apis)
Åpen yngelråte * European foulbrood Melissococcus plutonius Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr og primater

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Apekopper Monkey Pox Poxviridae Ikke-listeført i EU
Europeisk brunharesyndrom (EHBS) European brown hare syndrom Lagovirus (Calciviridae) Ikke-listeført i EU
Leishmaniose Leishmaniose Leishmania spp Ikke-listeført i EU
Leptospirose
hos hund
Leptospirosis Leptospira canicola Ikke-listeført i EU
Myxomatose * Myxomatosos Myxomavirus (Leporipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Ringorm
hos pelsdyr
Ringworm Microsporum canis Ikke-listeført i EU
Korona virus
hos mink
SARS Covid 19 SARS-CoV-2 Ikke-listeført i EU
Sarcoptesskabb
hos rev i fangenskap
Sarcopic mange in foxes Sarcoptes scabiei Ikke-listeført i EU
Viral hemorrhagisk sjukdom hos kanin * Rabbit haemorrarhagisc disease (RHD) RHD-virus (Lagovirus, Caliciviridae) Ikke-listeført i EU
Virusenteritt
hos mink
Parvovirus enteritis Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

Liste 3. Sykdommer

1. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Godartet beskjelersyke * Equine coital exanthema Equin herpesvirus 3 (EHV-3) Herpesviridae Ikke-listeført i EU
Hesteinfluensa * Equine influenza Influenza virus A H7N7 eller H3N8 (Influenzavirus A, Orthomyxo-viridae) Ikke-listeført i EU
Rhinopneumonitt * (virusabort) Equine rhinopneumonitis Equine herpevirus -1 eller -4 (EHV-1, EHV-4) (Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom metritt * Contagious equine metritis (CEM) Taylorella equigenitalis Ikke-listeført i EU
Virusarteritt * Equine viral artheritis (EVA) Equine arteritis virus (Arteriviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

2. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos storfe * Bovine cysticercosis Taenia saginata Ikke-listeført i EU
Infeksjon med Schmallenbergvirus (SBV) Schmallenberg Bunyaviridae Ikke-listeført i EU
Smittsom diare
(Vinterdysenteri)
Winter dysentery in cattle Bovine coronavirus (BCV)(Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsomme luftveisinfeksjoner hos storfe Contagious respiratory tract infections in bovine animals Bovin respiratorisk syncytial virus, (BRSV) og Parainfluensa virus type 3 (PIV-3) Ikke-listeført i EU
Streptococcus agalactiae Streptokokkus agalactie Streptokokkus agalactie Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

3. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Byllesjuke Caseous lymphadenitis in sheep and goats Actinobacillius lignieresii og Corynebacterium pseudo-tuberculosis Ikke-listeført i EU

4. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos svin * Porcine cysticercosis Taenia solium Ikke-listeført i EU
Infeksjon med porcint respiratorisk coronavirus Porcine respiratory coronavirus infection (PRCV) PRC-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Influensa Swine influenza Influensavirus: H1N1pdm09 Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

5. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs bursitt (Gumboro) * Infectious bursal disease (IBD) Gumboro disease IBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns - aviær encefalomyelitt (AE) Avian encephalomyelitis (AE) Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hønselammelse Marek's disease (MD) MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

6. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Trakémiddinfeksjon Acarapiosis of honeybees Acarapis woodi Ikke-listeført i EU
Varroainfeksjon * Varroosis of honey bees Varroa destructor C (Apis)
* Meldepliktig OIE.

7. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) * Infection with Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) Batrachochytrium salamandrivorans D (Caudata)
Klamydiainfeksjoner hos andre dyrearter enn småfe, fjørfe og andre fugler Chlamydia infections Chlamydia spp.
Ikke-listeført i EU
Kopper og koppelignende sjukdommer - unntatt saue- og geitekopper Cow pox Swine pox Orthipoxvirus (Poxviridae), Swinepox virus (Suipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira ssp, ikkeL. pomona og L. australis (svin), L. sejroe (storfe) og L.canicola (hund) Ikke-listeført i EU
Lever- og hjernebetennelse hos rev og hund Fox encephalitis/hepatitis contagiosa canis (HCC) Canian adenovirus 1 (CAV-1) (Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Louping ill Louping ill Louping ill virus, (Flavivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
Ondartet katarrfeber Malignant catarrhal fever (MCF) MCF-virus (ovine herpesvirus 2, (OvHv-2), Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Parafilariose Parafilariosis Parafilaria multipapillosa (hest), Parafilaria bovicola (storfe) Ikke-listeført i EU
Parvovirus-infeksjoner, unntatt virusenteritt hos mink Parvovirus Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
Pasteurellose
hos rein
Pasteurellosis Pasturella multocida/Manheimia haemolytica Ikke-listeført i EU
Rabies *
hos flaggermus
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) E (Chiroptera)
Ringorm som ikke er Liste 2-sykdom Ringworm Microsporum spp. og Trichophyton spp. Ikke-listeført i EU
Tuberkulose hos pattedyr, unntatt M. tuberculosis , M. bovis og M.caprae Tuberculosis Mycobacterium avium subsp. hominisuis Ikke-listeført i EU
Tularemi (harepest) Tularemia Francisella tularensis Ikke-listeført i EU
Valpesjuke Distemper Valpesjukevirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

8. Antibiotikaresistente bakterier

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori t.o.
Kolistinresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Colistin-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot kolistin (MIC ECOFF > 2 mg/L, 2 mg/L og 4 mg/L, respektivt, eller ved påvist mcr gener).
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot kolistin: Proteus spp., Morganella morganii, Serratia spp. og Providencia spp.
Ikke-listeført i EU
ESBL/AmpC beta-laktamase produserende Enterobacterales og Pseudomonas spp. ESBL/pAmpC betalactamase producing Enterobacterales and Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli og Klebsiella spp.) og Pseudomonas spp. resistente mot 3. og 4. generasjons cefalosporiner.
E. coli; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
Salmonella spp.; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (< 20 mm)
• Ceftazidime MIC > 2 mg/L (< 20 mm)
K. aerogenes; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.5 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 1 mg/L (-)
K. oxytoca; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.125 mg/L (-)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (-)
K. pneumoniae; MIC (sonediameter):
• Cefotaxime MIC > 0.25 mg/L (< 21 mm)
• Ceftazidime MIC > 0.5 mg/L (< 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter):
• Ceftazidime MIC > 8 mg/L (< 16 mm)
Unntak fra meldingsplikt er påvisning av iboende/naturlig resistens; f.eks. resistens for cefotaxime hos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Karbapenemaseproduserende/Karbapenemresistente Enterobacterales, Acinetobacter spp . og Pseudomonas spp . Carbapenemase producing/Carbapenem-resistant Enterobacterales, Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. Enterobacterales (f.eks. Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.), Acinetobacter spp. og Pseudomonas spp. resistente mot karbapenemer.
Enterobacterales; MIC (sonediameter):
• Meropenem MIC > 0.125 mg/L (< 25 mm)
Acinetobacter baumannii og Pseudomonas aeruginosa; MIC (sonediameter for P. aeruginosa):
• Meropenem MIC > 2 mg/L (< 24 mm)
Unntatt fra meldingsplikt er Enterobacterales som er naturlig resistent mot karbapenemer slik som Stenotrophomonas maltophilia.
Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente enterokokker
(LRE)
Linezolid-resistant Enterococcus spp. (LRE) Enterococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Staphylococcus aureus resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen.
Ikke-listeført i EU
Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)
Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) Staphylococcus pseudintermedius resistente mot cefoxitin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 22 mm), eller ved påvist mecA- eller mecC-gen. Ikke-listeført i EU
Linezolidresistente stafylokokkker
(LRS)
Linezolid-resistant Staphylococcus spp. Staphylococcus spp. resistente mot linezolid (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 19 mm) og/eller isolater med påvist overførbart linezolidresistensgen.
Ikke-listeført i EU
Vancomycinresistente enterokokker
(VRE)
Vancomycin-resistant Enterococcus spp. Enterococcus spp. resistente mot vancomycin (MIC > 4 mg/L, sonediameter < 12 mm). Unntatt fra meldingsplikt er Enterococcus gallinarum og E. casseliflavus som er naturlig resistente.
Ikke-listeført i EU
Fluorokinolonresistente termofile Campylobacter spp . Fluoroquinolone-resistant Campylobacter spp. Termofile Campylobacter spp. (f. eks.C. jejuni og C. coli) resistente mot fluorokinoloner:
• Ciprofloxacin MIC > 0.5 mg/L (sonediameter < 26 mm).
Ikke-listeført i EU

1. Hest

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Godartet beskjelersyke * Equine coital exanthema Equin herpesvirus 3 (EHV-3) Herpesviridae Ikke-listeført i EU
Hesteinfluensa * Equine influenza Influenza virus A H7N7 eller H3N8 (Influenzavirus A, Orthomyxo-viridae) Ikke-listeført i EU
Rhinopneumonitt * (virusabort) Equine rhinopneumonitis Equine herpevirus -1 eller -4 (EHV-1, EHV-4) (Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom metritt * Contagious equine metritis (CEM) Taylorella equigenitalis Ikke-listeført i EU
Virusarteritt * Equine viral artheritis (EVA) Equine arteritis virus (Arteriviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

2. Storfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos storfe * Bovine cysticercosis Taenia saginata Ikke-listeført i EU
Infeksjon med Schmallenbergvirus (SBV) Schmallenberg Bunyaviridae Ikke-listeført i EU
Smittsom diare
(Vinterdysenteri)
Winter dysentery in cattle Bovine coronavirus (BCV)(Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsomme luftveisinfeksjoner hos storfe Contagious respiratory tract infections in bovine animals Bovin respiratorisk syncytial virus, (BRSV) og Parainfluensa virus type 3 (PIV-3) Ikke-listeført i EU
Streptococcus agalactiae Streptokokkus agalactie Streptokokkus agalactie Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

3. Småfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Byllesjuke Caseous lymphadenitis in sheep and goats Actinobacillius lignieresii og Corynebacterium pseudo-tuberculosis Ikke-listeført i EU

4. Svin

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Cysticerkose hos svin * Porcine cysticercosis Taenia solium Ikke-listeført i EU
Infeksjon med porcint respiratorisk coronavirus Porcine respiratory coronavirus infection (PRCV) PRC-virus (Alphacorona-virus, Coronaviridae) Ikke-listeført i EU
Influensa Swine influenza Influensavirus: H1N1pdm09 Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

5. Fjørfe

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksiøs bursitt (Gumboro) * Infectious bursal disease (IBD) Gumboro disease IBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns - aviær encefalomyelitt (AE) Avian encephalomyelitis (AE) Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae) Ikke-listeført i EU
Smittsom hønselammelse Marek's disease (MD) MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.

6. Bier og humler

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Trakémiddinfeksjon Acarapiosis of honeybees Acarapis woodi Ikke-listeført i EU
Varroainfeksjon * Varroosis of honey bees Varroa destructor C (Apis)
* Meldepliktig OIE.

7. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelse Internasjonal betegnelse Smittestoff Høyest EU-kategori og art t.o.
Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) * Infection with Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) Batrachochytrium salamandrivorans D (Caudata)
Klamydiainfeksjoner hos andre dyrearter enn småfe, fjørfe og andre fugler Chlamydia infections Chlamydia spp.
Ikke-listeført i EU
Kopper og koppelignende sjukdommer - unntatt saue- og geitekopper Cow pox Swine pox Orthipoxvirus (Poxviridae), Swinepox virus (Suipoxvirus, Poxviridae) Ikke-listeført i EU
Leptospirose Leptospirosis Leptospira ssp, ikkeL. pomona og L. australis (svin), L. sejroe (storfe) og L.canicola (hund) Ikke-listeført i EU
Lever- og hjernebetennelse hos rev og hund Fox encephalitis/hepatitis contagiosa canis (HCC) Canian adenovirus 1 (CAV-1) (Adenoviridae) Ikke-listeført i EU
Louping ill Louping ill Louping ill virus, (Flavivirus, Flaviviridae) Ikke-listeført i EU
Ondartet katarrfeber Malignant catarrhal fever (MCF) MCF-virus (ovine herpesvirus 2, (OvHv-2), Herpesviridae) Ikke-listeført i EU
Parafilariose Parafilariosis Parafilaria multipapillosa (hest), Parafilaria bovicola (storfe) Ikke-listeført i EU
Parvovirus-infeksjoner, unntatt virusenteritt hos mink Parvovirus Parvovirus (Parvoviridae) Ikke-listeført i EU
Pasteurellose
hos rein
Pasteurellosis Pasturella multocida/Manheimia haemolytica Ikke-listeført i EU
Rabies *
hos flaggermus
Rabies Rabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae) E (Chiroptera)
Ringorm som ikke er Liste 2-sykdom Ringworm Microsporum spp. og Trichophyton spp. Ikke-listeført i EU
Tuberkulose hos pattedyr, unntatt M. tuberculosis , M. bovis og M.caprae Tuberculosis Mycobacterium avium subsp. hominisuis Ikke-listeført i EU
Tularemi (harepest) Tularemia Francisella tularensis Ikke-listeført i EU
Valpesjuke Distemper Valpesjukevirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae) Ikke-listeført i EU
* Meldepliktig OIE.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no