Dyresykdommer deles inn i nasjonal liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer

Alvorlighetsgraden og smittepotensialet til sykdommen er faktorer som avgjør hvilken liste de havner på.

Faglig oppdatert

Nasjonal liste 1-sykdommer (tidligere A-sykdommer) er svært alvorlige, og et utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak.

Nasjonal liste 2-sykdommer (tidligere B-sykdommer) er alvorlige, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. 

Nasjonal liste 3-sykdommer (tidligere C-sykdommer) er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne sykdommer. 

Regelverk

Dyrehelseforskriften, liste 1-sykdommer

Dyrehelseforskriften, liste 2-sykdommer

Dyrehelseforskriften, liste 3-sykdommer