Til privatpraktiserende veterinærer om kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder fra 1. juli 2023. 

Faglig oppdatert

Frem til 1. juli 2023 ble det gitt en rekke unntak fra regelverket for innførsel av kjæledyr for at mennesker på flukt fra Ukraina skal kunne ta med seg kjæledyrene sine til Norge. Denne unntaksordningen er nå avsluttet, og ordinære regelverkskrav gjelder for disse dyrene fra og med 1. juli 2023.

Slutt på unntaksordning fra 1. juli

Ukrainske kjæledyr som kommer til Norge fra og med 1. juli 2023 skal oppfylle regelverkskravene som gjelder for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr fra ikke-listeført tredjeland. Dette vil bli kontrollert og fulgt opp av Mattilsynets veterinærer.