Slik fører du som dyrehelsepersonell journal

Her finner du veilederen til forskrift om journal for dyrehelsepersonell, og får tips om forhold du bør være særlig oppmerksom på.

Publisert

Veiledningen skal svare på praktiske spørsmål

Les Mattilsynets veiledning til forskrift om journal for dyrehelsepersonell:

Veiledning til journalforskriften for dyrehelsepersonell (PDF)

Forskriften utdyper kravene til journalføring for dyrehelsepersonell, som er lovfestet i dyrehelsepersonelloven § 24.

Mattilsynet har tatt hensyn til flere forhold når vi har laget veilederen:

 • spørsmålene vi har fått om bestemmelsen i forskriften
 • erfaringene vi har fått når vi har behandlet klager på dyrhelsepersonell
 • tilsyn vi har ført med dyrehelsepersonell

Dette bør du være særlig oppmerksom på

Vi mener du bør være ekstra oppmerksom på dette:

 • Journalen er mer enn skriftlig dokumentasjon. For eksempel er røntgenbilder  også med i journalen, jf. § 2 bokstav a.

 • Telefonkonsultasjoner er også "dyrehelsehjelp" og skal journalføres, jf. § 2 bokstav b

 • To eller flere kan føre felles journal, jf. § 3 første ledd.

 • Veterinærer i Mattilsynet kan også ha plikt til å føre journal, jf. § 3 andre ledd.

 • § 4 er en liste over hva journalen skal inneholde opplysninger om. Les denne paragrafen nøye.

 • Journalen skal være tilgjengelig og forståelig, jf. § 5.

 • Dyrehelsepersonellet skal oppbevare journalopplysningene i minst 10 år. Dyrehelsepersonell som slutter i en jobb, for eksempel på en klinikk, kan overlate oppbevaringen til klinikken jf. § 6.

 • Mange har rett til å få se journalen; de som til en hver tid eier eller har dyret, annet dyrehelsepersonell og Mattilsynet, jf. § 7 og § 10.

 • Det er egne vilkår for retting og sletting i journalen, jf. §§ 8 og 9.

Reglene skal sikre forsvarlig praksis og dokumentasjon

Reglene for å føre journal som dyrehelsepersonell finner du både i dyrehelsepersonelloven og i forskrift om journal for dyrehelsepersonell. For at du skal praktisere forsvarlig og dokumentere praksisen din, er det viktig at du følger regelverket.

Regelverk

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell