Godtgjørelse til dyrehelsepersonell for nødhjelp til dyr

Godtgjørelsen gis til dyrehelsepersonell ut fra faste satser for enkel behandling eller avlivning, og dekker dokumenterte og nødvendige utgifter.

Faglig oppdatert

Ordningen med godtgjørelse omfatter enkel behandling eller avliving av dyret. Kostbare inngrep er ikke en del av ordningen, og blir eventuelt en sak mellom behandlende veterinær og dyreeier.

Avliving av en katt som er blitt påkjørt, og har fått store skader, er eksempel på nødhjelp som vil få godtgjørelse fra Mattilsynet.

Ordningen med godtgjørelse skal sikre at dyr som lider får nødvendig hjelp, selv om du som veterinær ikke har avklart om du vil få betalt før du setter i gang behandling eller avliving av dyret.

Godtgjørelse for nødhjelp til dyr er regulert i forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr. Den skal bidra til at syke, skadde og hjelpeløse dyr får nødhjelp.

Forskriften gjelder offentlig godtgjørelse til veterinærer og annet dyrehelsepersonell ved

  • manglende betaling for nødhjelp til eide dyr

  • utført nødhjelp til eierløse eller ville dyr

Hva menes med nødhjelp til dyr?

Nødhjelp handler om å gi hjelp til dyr som er åpenbart syke, skadde eller hjelpeløse.

Hjelpen skal lindre alvorlige smerter eller annen lidelse så raskt som mulig. Videre undersøkelser, behandling eller rehabilitering regnes ikke som nødhjelp, og blir derfor heller ikke dekket at staten.

Formålet med nødhjelpen er først og fremst å spare dyret for unødvendige lidelser, ikke å redde dyrets liv.

Slik gjør du

Last ned og fyll ut skjemaet på lenken under. Vær nøyaktig når du fyller ut skjemaet. Mattilsynet behandler ikke ufullstendige søknader. Søknaden må sendes innen fire måneder etter at nødhjelpen ble gitt. Det må påregnes noe lengre behandlingstid enn vanlig for søknader som kommer inn i ferier og høytider.

Søknaden skal inneholde (blant annet):

  • Kopi av journal. Det må gå tydelig fram av journalen hvorfor dette er nødhjelp.
  • Kontonummer som den eventuelle godtgjørelsen skal betales til.
  • Kopi av tre skriftlige krav om betaling fra veterinær/dyreklinikk til dyreeier, når eier er kjent (ett krav og to purringer).

Ikke send faktura. Det er Mattilsynet som avgjør om det vil bli betalt ut godtgjørelse, og eventuelt hvor mye. Faktura vil derfor bli avvist av Mattilsynet.

Fakturagebyr (mellom klinikk og kunde) dekkes ikke.

Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Godtgjørelsen gis ut fra faste satser for enkel behandling eller avlivning, og dekker dessuten dokumenterte og nødvendige utgifter.

Avgjørelsene om utbetaling av godtgjørelse tas av Mattilsynet i form av et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle.

Send inn kravskjema og nødvendige vedlegg til postmottak@mattilsynet.no

Last ned skjema (PDF)

Regelverk

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Dyrehelsepersonelloven

Dyrevelferdsloven