Til hovedinnhold

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann. 

Status for radioaktivitet

DSA følger situasjonen i Ukraina nøye, og vil sammen med Kriseutvalget for atomberedskap beslutte hvilke tiltak som er nødvendige ved en hendelse som kan berøre Norge.