Kart over kommuner som fortsatt må måle radioaktivitet i levende dyr i 2016 (korrigert 2018)

Strålevernet og Mattilsynet har fulgt med på nivåene og har nå oppdatert kartet over kommuner der det fortsatt er nødvendig å måle sau på grunn av radioaktivt cesium i dyrene og kjøttet.

Publisert

Det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 falt ned ulikt over Norge og forurenset både inn- og utmark, skog, fjell og innsjøer i Norge. 

I berørte områder er det gjort en stor jobb med måling av radioaktivitetsnivået i sau og rein. Ved funn av høye nivåer, må dyrene gå på reine beiter (innmark) mens de kvitter seg med forurensingen.

Kart over fordelingen av nedfall i 1986 og hvordan det er nå (PDF)

Ta kontakt med Mattilsynet angående målinger i ditt område

Dyreeiere og Mattilsynet har mer detaljert kunnskap om lokale forskjeller og hvilke beiteområder som er forurenset.

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00 angående årets målinger i ditt område.

Landbrukskontorene har oversikt over ulike beitelag og erstatningsordninger for produsenter med dyr på nedfôring.