Importkontroll av radioaktivitet i mat og fòr

I forbindelse med atomulykken ved Tsjernobyl i 1986 er det etablert et særskilt kontrollregime rettet mot importen av mat og fôr.

Faglig oppdatert