Animaliebiprodukter

Et animalsk biprodukt er en del av et dyr, eller produkter fra dyr, som ikke skal brukes til humant konsum. Her finner du krav og bestemmelser som gjelder animaliebiprodukter.

Mattilsynets hovedprioriteringer innen animaliebiprodukter i 2024

Mer informasjon

Veiledere

Skjema og maler

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Rapporter

Regelverk