HØRING ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN – bestemmelse av sluttpunkt til produksjon av visse gjødsel og jordforbedringsmidler

Publisert
Høringsfrist

Endringen gjelder implementering av forordning (EU) 2023/1605 i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften). Forordningen gir en liste av avledede produkter som kan oppnå sluttpunkt ved bruk i et CE-merket gjødselprodukt. Når et avledet produkt oppnår sluttpunkt betyr det at animaliebiproduktregelverket opphører å gjelde for produktet, og andre regelverk overtar. I dette tilfelle gjødselregelverket.   

Endringen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. 

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)