Påvist i Trøndelag og Vestfold

Det er påvist ringorm i anlegg med storfe i Trøndelag og Vestfold. 

Her finner du informasjon om de pågående utbruddene av ringorm.
Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen på disse artene, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

På andre arter er ringorm en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist på andre arter, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?