Dyrehold med smitte blir båndlagt

Båndlegging skal hindre smittespredning.

Publisert

Dyrehold der det er påvist ringormsmitte blir båndlagt av Mattilsynet. De får blant annet forbud mot å føre dyr ut av og inn i anlegget. I tillegg blir det fattet vedtak om sanering av smitte før båndleggingen kan oppheves.

Alle kontaktanlegg blir også båndlagt, for å hindre videre smittespredning. Kontaktanleggene blir vurdert, og det blir tatt prøver av dyr ved behov.

Båndleggingen blir opphevet når det ikke lenger er mistanke om smitte.