Status

Skandinavia, USA, Canada, Australia og New Zealand har vært frie for klassisk svinepest i mange år. I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Svinepest er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. I EØS-området forekommer klassisk svinepest kun i Romania og Bulgaria.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Klassisk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos gris og villsvin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

Klassisk svinepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?