Import av gjødselvarer

På denne siden får du informasjon du trenger før du starter med import av gjødselvarer til Norge. Få oversikten over relevante regelverk, og se hvor du kan få mer informasjon.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrere gjødselvarer
  2. Registrere produsent eller importør av EU-gjødselvare
  3. Plantesunnhetssertifikat for organiske gjødselvarer
  4. Gjødselvarer som er animaliebiprodukter
  5. Nasjonalt regelverk for gjødselvarer
  6. Gjensidig godkjenning av produkter fra andre EØS-land
  7. EU-gjødselvarer
  8. Gjødselvarer med effekt som plantevernmidler
  9. Andre regelverk kan også gjelde