Registrere produsent eller importør av EU-gjødselvare

Produsenter og importører av EU-gjødselvarer skal registrere aktivitet hos Mattilsynet før import og omsetning. 

Publisert

Når skjemaet er sendt inn, kan du starte import og omsetning av EU-gjødselvarer. 

Mattilsynet kan gjennomføre tilsyn med EU-gjødselvarer som omsettes på det norske markedet. 

Slik gjør du

Ny produsent eller importør av EU-gjødselvare

Dette skjemaet bruker du for å registrere deg som importør/produsent av EU-gjødselvare.

Gjødselvarer inkluderer produktgruppene gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier, jorddekkingsmidler, kalk, inhibitorer, biostimulanter og blandingsprodukter.

Både importører som tar produkter inn fra EU/EØS-land og importører som tar produkter inn fra øvrige land skal registrere seg som importør.

Mattilsynets skjematjeneste