Klagesaker

Her finner du sammendrag fra avgjørelsene i et utvalg klagesaker som Mattilsynets klagesaksenhet har behandlet.

Eldre klagesaker

Klagevedtak om akvakultur

Skriv inn søkeord
Tema
Tema i fisk og akvakultur
Tema i mat og drikke
Tema i dyr
Tema i planter og dyrking
Tema i kosmetikk