Til hovedinnhold

Kommersiell import av reptiler

Se reglene som gjelder når du importerer reptiler kommersielt til Norge fra EU/EØS.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Eksotiske reptiler som er tillatt i Norge
  2. Dokumentasjon som skal følge dyret
  3. Registrering og melding
  4. Transport
  5. Mottakskontroll og videre distribusjon
  6. Fremmede eller trua dyrearter
  7. Særskilte beskyttelsestiltak kan begrense importen

Det er tillatt å importere 19 ulike arter av eksotiske reptiler til Norge. Her finner du en oversikt over hvilke reptilarter som er lovlige og hvordan du går fram for å importere reptiler kommersielt.

Et typisk eksempel på kommersiell import er dyrebutikker som innfører reptiler for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre ett eller flere reptiler på bestilling fra en privatperson.

Se hva som skal til for å ta med reptiler på en ikke-kommersiell reise til Norge

Kommersiell import av reptiler fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak fra denne regelen.