Privat innførsel av reptiler

Det er tillatt å innføre 19 ulike arter av eksotiske reptiler til Norge. Alle andre arter er forbudt å ta med.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Kjøp av reptiler i Norge eller utlandet
  2. Eksotiske reptiler som er tillatt i Norge
  3. Privat reise med reptiler

Her finner du en oversikt over hvilke reptilarter som er lovlige og hvordan du går fram når du vil ta med deg reptiler inn i landet.