CITES-tillatelse for å innføre reptiler

Du må søke om CITES-tillatelse fra miljømyndighetene i det landet du innfører dyret fra.

Publisert

CITES er konvensjonen om internasjonal handel med trua dyrearter.

Søk i god tid før du har tenkt å ta med dyret til Norge. Det kan ta flere uker å få CITES-tillatelsen. Den originale tillatelsen skal legges fram for tollerne ved innførselen. Du får igjen en kopi av tillatelsen etter at tollerne har kontrollert den.

Les mer om CITES-regelverket på Miljødirektoratets nettsider (miljodirektoratet.no)

Informasjon om hvilke myndigheter du skal søke om CITES-tillatelse fra, finner du på cites.org.