Vestnilfeber (West Nile Virus)

Vestnilfeber er en sykdom som rammer først og fremst hest, men også mennesker kan bli syke. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Vestnilfeber - dyresykdom

Vestnilfeber (West Nile Virus, WNF) er en virussykdom som overføres med mygg. Viruset kan gi alvorlig hjerne- og ryggmargsbetennelse først og fremst hos hest, men også mennesker kan bli syke av viruset. Sykdommen er så langt ikke påvist hos hest i Norge.

Vestnilfeber hos hest er en sykdom på nasjonal liste 2, og du skal melde fra til Mattilsynet om sykdommen.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?