Rinotrakeitt hos kalkun (ART/TRT)

Rinotrakeitt hos kalkun angriper luftfeiene. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Rhinotrakeitt hos kalkun (TRT) forekommer i de fleste land. Sykdommen er ikke påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Rinotrakeitt hos kalkun (ART/TRT) er en akutt virussykdom på kalkun som angriper luftveiene. 

ART/TRT er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i besetningen.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?