Rabies

Rabies er en sykdom som rammer både dyr og mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard siden 1980. Fastlands-Norge er fritt for rabies. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Rabies er en virussykdom hos dyr og mennesker. 

Rabies er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Dyr med mistanke om rabies skal avlives. Sikker påvisning av rabies skjer ved påvisning av virus i hjernen etter at dyret er avlivet.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Beredskap