Fjørfetuberkulose

Fjørfetuberkulose eller hønseturberkulose er en sykdom som rammer fjørfe og andre fugler. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Tuberkulose hos høns forekommer i de fleste land. Sykdommen ble utryddet i Norge ved systematisk nedslakting av alle smittede besetninger. Den ble sist påvist i 1985.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Tuberkulose hos høns er en kronisk og alvorlig bakteriesjukdom. 

Hønsetuberkulose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Dersom sykdommen påvises, blir den bekjempet ved avliving og destruering av alle dyrene i flokken.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?