Enzootisk bovin leukose (EBL)

EBL er en sykdom som rammer storfe. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen ble kartlagt i 1990 årene, og de få som var positive ble slaktet ut. Lidelsen er nå sjelden i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Dette er en lidelse forårsaket av bovin leukose virus (BLV).

Enzootisk bovin leukose (EBL) er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart., og positive besetninger vil bli båndlagt.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?