Til hovedinnhold

Bovin virusdiare (BVD)

Status

Alle nordiske land har de siste årene gjennomført systematisk bekjempelse for å bli kvitt sykdommen.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

BVD er en virussykdom som rammer drøvtyggere, hovedsakelig storfe. 

BVD er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Infeksjonen gir nedsatt appetitt, redusert melkeproduksjon, diare samt fosterdød og misfosterutvikling hos drektige dyr. Noen dyr som blir smittet i fosterlivet, blir kroniske smittebærere. Disse er det viktig å få fjernet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, BVD representerer ingen kjent risiko for mennesker.