Bovin virusdiare (BVD)

BVD er en virussykdom som hovedsakelig rammer storfe. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Alle nordiske land har de siste årene gjennomført systematisk bekjempelse for å bli kvitt sykdommen.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

BVD er en virussykdom som rammer drøvtyggere, hovedsakelig storfe. 

BVD er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Kan sykdommen smitte til mennesker?