Bovin respiratorisk syncytial virus (BRSV)

BRSV er en virussykdom som rammer storfe. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

BRSV er et virus som gir luftveisinfeksjon hos storfe. BRSV er et av de mest smittsomme luftveisvirus hos storfe.

BRSV er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?