Søknad om spreiing av plantevern­middel i kantsone og på åkerholmar

Last ned og fyll ut skjemaet, og send det til kommunen du søkjer om spreiing i.

Publisert

Slik spreiing er i utgangspunktet forboden, men kan tillatast dersom det er ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Last ned skjema (ODT)