Søknad om spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer

Last ned og fyll ut skjemaet, og send det til kommunen du søker om spredning i.

Publisert

Slik spredning er i utgangspunktet forbudt, men kan tillates dersom det er ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Last ned skjema (ODT)