Melding om spreiing av plantevernmiddel i utmark (≤15 dekar)

Last ned og send inn skjemaet til kommunen du har spreidd i. 

Publisert

Den som spreier plantevernmiddel med motorisert spreieutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommande kommune innan 1. oktober same år som spreiinga  er utført 

Last ned skjema (ODT)