Melding om spredning av plantevernmidler (≤15 dekar)

Last ned og send inn skjemaet til kommunen du har spredd i. 

Publisert

Den som sprer plantevernmidler med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har plikt til å sende melding om dette til vedkommende kommune innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.

Last ned skjema (ODT)