Regelverk ved import av treemballasje

Treemballasje i importsendinger skal være behandlet og merket i samsvar med den internasjonale standarden ISPM nr. 15. 

Publisert

For å redusere risikoen for innførsel av alvorlige skogskadegjørere har Norge, som de fleste andre land i verden, innført krav om at treemballasje i importsendinger skal være behandlet mot slike skadegjørere. Kravene gjelder for alle typer varesendinger, og ved import av brukt treemballasje som vare, f.eks. sendinger med brukte EUR-paller.

Importører bør ved bestilling av varer fra andre land informere om at Norge har krav til treemballasje som er i henhold til ISPM nr.15, og skal ved innførsel av sendinger med  treemballasje påse at kravene er oppfylt. Dette gjøres ved å kontrollere at behandlingen er dokumentert ved merking av treemballasjen. Umerket treemballasje må ikke gjenbrukes i Norge uten at den er behandlet og merket i Norge.

Treemballasje med spor etter insekter (hull, gnag, larveganger) bør destrueres ved forbrenning. I tilfeller med slike mangler og observasjoner bør Mattilsynet varsles. For øvrig gjennomfører Mattilsynet et stikkprøvebasert tilsyn i forbindelse med import. 

Internasjonal standard for treemballasje - ISPM nr. 15

Regelverk

Forskrift om plantehelse