Internasjonal standard for treemballasje – ISPM nr. 15

ISPM nr. 15 er en internasjonal standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen.

Publisert

Standarden angir krav til behandling av trevirket eller selve treemballasjen for å drepe trelevende skogskadegjørere, samt krav til merking av treemballasjen

ISPM nr. 15 står for «FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr 15» (Regulation of wood packaging material in international trade) og inneholder retningslinjer for regulering av treemballasje i internasjonal handel. Standarden er utviklet innenfor rammene av den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC. Bakgrunnen er erfaringer med at ubehandlet treemballasje utgjør en smittevei for skogskadegjørere.

Standarden ISPM 15 omfatter treemballasje i form av paller, kasser, tromler og lignende samt støttematerialer, mellomlegg og strø som er framstilt av trevirke.

Retningslinjene innebærer at treemballasjen eller trevirket som brukes til treemballasje skal ha gjennomgått en godkjent behandling som sikrer at eventuelle skadegjørere er drept, og at behandlingen dokumenteres ved merking av treemballasjen. I tillegg skal treemballasjen være framstilt av avbarket trevirke.

ISPM 15 ble sist revidert i 2018. Per dato er følgende behandlinger godkjent:

  • Gjennomvarming av trevirket til en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 minutter ved hjelp av konvensjonell varmebehandling, behandlingskode HT.
  • Gassing med metylbromid etter en nærmere fastsatt prosedyre behandlingskode MB
  • Gjennomvarming ved hjelp av dielektrisk oppvarming (mikrobølger eller radiobølger) til minimum 60°C i ett sammenhengende minutt gjennom hele profilen av treet (inkl. overflaten), behandlingskode DH
  • Gassing med sulfurylfluorid etter en nærmere fastsatt prosedyre, behandlingskode SF

Treemballasje som i sin helhet er laget av bearbeidet tre i form av f.eks. finér, kryssfiner, sponplater (herunder OSB-plater), er unntatt fra reglene. Det samme er treemballasje framstilt av tre som er 6 mm og tynnere, samt treull, spon og sagflis.

Standarden ISPM 15:2018 kan lastes ned fra nettsiden til IPPC her: International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs)