Hvem er godkjente til å utføre funksjonstest av spredeutstyret?

De som utfører funksjonstesting skal være autorisert for dette av Mattilsynet, eller av myndighetene i et annet EØS-land.

Publisert

Funksjonstestere kan ikke teste eget spredeutstyr.

Godkjente funksjonstestere

Oppdaterte lister over godkjente funksjonstestere vil bli publisert i løpet av våren. Kontakt Mattilsynet dersom du ønsker informasjon om hvem som kan utføre funksjonstest.

Autorisasjonskurs 

Kurs for å bli autorisert funksjonstester arrangeres av Mattilsynet omtrent annen hvert år. Mattilsynet setter opp en liste over interessenter basert på henvendelser til testprotokoll@mattilsynet.no

Som bekreftelse på at opplæring er gjennomført, mottar testerne et testerbevis utstedt av Mattilsynet. Testerbeviset må fornyes hvert sjette år.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler