Autorisasjonsbevis plantevernmidler

Du må ha et gyldig autorisasjonsbevis, ofte kalt sprøytesertifikat, hvis du skal kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng. Dette gjelder også de som er ansvarlig for salg av plantevernmidler hos forhandlere.   

Faglig oppdatert

For å få autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler må du:

 • gjennomgå obligatorisk kurs, og bestå eksamen. 
 • ha fylt 18 år og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.
 • kontakte landbruksforvaltningen i kommunen for å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen.  

Yrker som er berettiget autorisasjon 

Det er landbrukskontoret i din kommune som vurderer om du er berettiget autorisasjon i ditt yrke. Ta kontakt med landbrukskontoret før du melder seg på kurs hvis du er i tvil. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Eksempler på hva som kan være yrkesmessig behov (listen er ikke uttømmende): 

 • Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og gartnerier
 • Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter 
 • Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta 
 • Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv. 
 • Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler 
 • Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler
 • Ansatte i landbruksrådgivningen 
 • Undervisningspersonell ved fagskoler som underviser i plantevern 
 • Personell med ansvar for samferdselsanlegg eller større grøntanlegg/fellesarealer som ikke er barns lekearealer 
 • Greenkeepere på golfanlegg 
 • Landbruksentrepenører som skal benytte plantevernmidler 

Ta kurs

Du må gå på kurs for å få et autorisasjonsbevis, eller for å fornye autorisasjonen din når den er utgått. Det tilbys både førstegangskursog fornyingskurs. Sistnevnte kan tas enten som fysisk kurs eller på nett. Det nettbaserte kurset er Mattilsynets alternativ til statsforvalterens fysiske fornyingskurs. 

Fornyingkurs eller førstegangskurs? 

Så lenge du har hatt et autorisasjonsbevis tidligere kan du fornye autorisasjonen din for kjøp og bruk av plantevernmidler. Det er imidlertid ingen ting i veien for å delta på et førstegangskurs. Pensum er likt for begge kursene, men førstegangskurset inkluderer en praksisdag hvor du vil få en oppfriskning på praktisk bruk av verneutstyr og sprøyting. 

Sånn får du autorisasjonsbeviset 

For å få et autorisasjonsbevis etter gjennomført kurs og bestått eksamen, må du kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. De vil vurdere din berettigelse for autorisasjon for bruk av plantevernmidler og bestille autorisasjonsbeviset dersom du oppfyller kravene. 

Vanligvis tar det 5-6 uker fra bestilling til utsending av beviset. Hvis du trenger å dokumentere din autorisasjon for kjøp/bruk av plantevernmidler før du mottar beviset, kan landbrukskontoret utstede et midlertidig bevis til deg. 

Har du deltatt på nettbasert fornyingskurs uten at landbrukskontoret finner opplysninger om bestått eksamen i autorisasjonsregisteret? 

Informasjonen overføres automatisk fra nettkurset til autorisasjonsdatabasen ved bestått eksamen. Hvis kommunen ikke finner opplysninger om bestått eksamen i autorisasjonsdatabasen, vennligst ta kontakt med autorisasjonskurs@mattilsynet.no. 

Har du mistet beviset? 

Hvis lommeboken din er stjålet, og beviset er permanent tapt, kan landbrukskontoret utstede et duplikat. Hvis du trenger å dokumentere din autorisasjon for kjøp/bruk av plantevernmidler mens du venter på å finne beviset eller før du mottar et nytt, kan landbrukskontoret utstede et midlertidig bevis for deg. 

Varighet og krav til autorisasjonen

 • Autorisasjonen er gyldig i 10 år fra datoen for bestått prøve. Du har selv ansvar for å ha gyldig bevis, samt å følge regelverket for bruk av plantevernmidler. 
 • Du har selv ansvaret for å fornye autorisasjonen din etter den tiårige gyldighetsperiodens utløp, og innen du skal kjøpe/bruke plantevernmidler neste gang. 
 • Du må selv sørge for å fornye autorisasjonen din etter den tiårige gyldighetsperioden har utløpet, innen du skal kjøpe eller bruke plantevernmidler igjen. 
 • Den som utfører sprøytearbeidet, skal ha autorisasjon. Det godtas ikke at en person med autorisasjon blander og forbereder sprøyta, mens en person uten autorisasjon utfører sprøytearbeidet. 
 • Generelt gis det ikke dispensasjon for å sprøyte uten autorisasjonsbevis. Hvis det likevel er nødvendig å søke om dispensasjon, håndteres saken av Mattilsynets regioner. 

Autorisasjon av personer fra andre land 

Yrkesbrukere med gyldig autorisasjon fra andre EØS-land kan få norsk autorisasjonsbevis ved å gjennomføre et norsk fornyingskurs  og bestå tilhørende eksamen for å sprøyte i Norge. 

 • Det kan enten gjennomføres som kurs med fysisk oppmøte eller som nettkurs. For nettkurset brukes D-nummer eller norsk fødselsnummer ved påmelding. 

 • Praktisk del av autorisasjonskurs må være gjennomført i Norge eller et annet EØS-land. 

 • Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å få autorisasjonsbevis etter bestått eksamen. Yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler må dokumenteres.  

 • Nettkurset er tilgjengelig kun på norsk. Dette fordi det er nødvendig å dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper for å få norsk autorisasjon. I tillegg vil nettkurset gi opplæring i særnorske krav ved bruk av plantevernmidler. 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Matloven

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften