Diskusjoner og avstemninger om plantevernmidlers aktive stoffer i EU

Godkjenninger av plantevernmidlenes aktive stoffer blir diskutert og stemt over i den stående EU-komiteen for planter, dyr, mat og fôr (PAFF). Møtene holdes omtrent annenhver måned. Mattilsynet deltar på møtene og kan komme med innspill, men vi har ikke stemmerett.

Publisert

Agendaer og oppsummeringer fra møtene publiseres her: Phytopharmaceuticals (europa.eu) (Phytopharmaceuticals-Legislation). Agendaer blir publisert omtrent en uke før hvert møte.

Om strukturen i agendaen:

Agendaen er delt opp i tre deler, A, B og C:

  • A-punkter: Informasjonspunkter
  • B-punkter: Saker til avstemning
  • C-punkter: Saker til diskusjon

Et aktivt stoff diskuteres ofte over flere møter (som C-punkt) før medlemslandene stemmer over godkjenningen (som B-punkt).

Vurdering av aktive stoffer.