Parallellhandel

Du kan søke om tillatelse til parallellhandel av et plantevernmiddel som er godkjent i et annet medlemsland og er identisk med et allerede godkjent plantevernmiddel i Norge.

Publisert

Hva kreves for å få tillatelse til parallellhandel?

Tillatelse til parallellhandel kan bare innvilges dersom Mattilsynet vurderer at plantevernmiddelet er identisk med et allerede godkjent plantevernmiddel i Norge (referanseproduktet).

Plantevernmidler kan anses som identiske dersom:

  • de er produsert av samme selskap eller av et tilknyttet foretak eller på lisens i samsvar med samme produksjonsprosess
  • de er identiske når det gjelder spesifikasjon og innhold av aktive stoffer, beskyttende midler og synergister samt med hensyn til utforming
  • formuleringsstoffer og emballasjens størrelse, materiale og form er enten de samme eller likeverdige når det gjelder mulig negativ innvirkning på produktsikkerheten med tanke på menneskers eller dyrs helse eller miljøet.

Krav til søknad

Krav til søknaden finner du i søknadsskjemaet:

Søknaden sendes til postmottak@mattilsynet.no.

Se også siste versjon av EU-veilederen SANCO/10524/2012 for krav til søknaden.

Saksbehandlingstid

Mattilsynets saksbehandlingstid for søknader om parallellhandel er på inntil 55 dager etter at komplett søknad er mottatt.

Etter du har fått tillatelse til parallellhandel

Et plantevernmiddel med tillatelse for parallellhandel kan kun bringes i omsetning og brukes i samsvar med godkjenninga til referansepreparatet. Tillatelsen til parallellhandelen vil utløpe samtidig som tillatelsen til referansepreparatet utløper, også om godkjenningshaver trekker referansepreparatet. Hvis tillatelsen til referansepreparatet trekkes av myndighetene, vil tillatelsen til parallellhandelen også trekkes.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om parallellhandel. Du finner gebyrsatser for godkjenning av parallellhandel i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Gebyrsatsene oppdateres hvert år.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler