Krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket

Godkjenningsinnehaver fullfører plantevernmiddelets etikett for tildeling av registreringsnummer.

Publisert

Ved søknad om godkjenning av et plantevernmiddel, legges det ved et etikettutkast som Mattilsynet ser på under vurderinga av søknaden. Etter at Mattilsynet har godkjent plantevernmiddelet må du som søker korrigere etikettutkastet slik at det stemmer med kravene i vedtaksbrevet.

Du skal deretter sende den korrigerte etiketten tilbake til Mattilsynet. Når etiketten er i samsvar med vedtaket tildeler vi plantevernmiddelet et unikt registreringsnummer som du må føre på etiketten. Først da er det tillatt å markedsføre plantevernmiddelet i Norge.

Godkjenningsinnehaveren skal alltid sende kopi av ett eksemplar trykkeklar etikett med påført registreringsnummer til Mattilsynet i pdf. Vi legger deretter etiketten til vår liste over Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater.

Godkjenningsinnehaver må informere Mattilsynet om importør

Som godkjenningsinnehaver av et plantevernmiddel skal du informere Mattilsynet om hvilke firma som skal importere plantevernmiddelet. Du må også informere Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no) dersom importør endres.

Importør må være registrert hos Mattilsynet

Virksomheten som er ansvarlig for plantevernmidlene ved innførsel til Norge må være registrert hos Mattilsynet.

Importører og forhandlere av plantevernmidler. 

Importør må innrapportere og betale miljøavgift for importert mengde av plantevernmiddelet

Beregning og innkreving av miljøavgift.

Godkjenningsinnehaver informerer videre ledd i salgskjeden ved endringer av en godkjenning

Hvis godkjenningen av et plantevernmiddel blir endret skal godkjenningsinnehaver informere videre ledd i salgskjeden om endringen, det vil si importører, distributører, forhandlere, osv.

Godkjenningsinnehaver må melde fra om mulige skader eller uakseptable virkninger

Godkjenningsinnehaver er pliktig til å melde fra til Mattilsynet hvis det viser seg at plantevernmiddelet ikke lengre oppfyller kravene for godkjenning.

Godkjenningsinnehaver må også registrere og rapportere alle mistenkte negative virkninger av plantevernmiddelet på mennesker, dyr og miljøet.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler