Hjelpestoffer (adjuvanter)

Hjelpestoffer (adjuvanter) er produkter som tilføres i en tankblanding med plantevernmidler for å øke plantevernmiddelets virkning.

Publisert

Hjelpestoffene kan for eksempel forbedre klebring eller forhindre skumming. Hjelpestoffer skal godkjennes av Mattilsynet før de kan omsettes på det norske markedet.

Les mer om adjuvanter og godkjenning av adjuvanter her: The approval procedure for adjuvants (PDF)

Søknadsskjema: