Dette menes med prosessfremkalte stoffer

Når mat produseres og tilberedes – enten det er i industrien, på restauranter eller hjemme på kjøkkenet – kan det dannes såkalte prosessframkalte forurensninger.

Publisert

Disse forurensningene oppstår ved kjemiske endringer i stoffene som allerede er i maten, som regel som en følge av ulike typer varmebehandling. Eksempler på prosesser som kan gi prosessframkalte forurensninger er

  • røyking
  • tørking
  • grilling
  • fritering
  • fermentering
  • syrehydrolyse

Stoffene som dannes kan være helseskadelige, og det er derfor ønskelig å begrense mengden av dem i mat så mye som mulig.

De mest kjente prosessfremkalte stoffene

Noen av de mest kjente prosessfremkalte stoffene er akrylamid, furan, PAH, HA og 3-MCPD.

  • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og heterosykliske aromatiske aminer (HA) dannes ved steking og grilling av mat.
  • Akrylamid dannes i stivelsesrike matvarer under tilberedning ved temperaturer over 120 ºC, når man baker, steker eller griller.
  • Furan dannes ved oppvarming av mat ved hermetisering og gjenfinnes derfor i mange forskjellige næringsmidler på hermetikk og glass.

Ved å spise en balansert og variert kost, med mye frukt og grønnsaker, kan du begrense hvor mye du får i deg av disse stoffene.

Mattilsynet kartlegger forekomsten, utvikler regelverk og fører tilsyn på dette området.