Uønskede stoffer i mat

Forurensende stoffer i mat er i mange tilfeller regulert med grenseverdier. Dette gjelder både for råvarer og ferdige produkter.

Faglig råd og veiledning

Faglig råd og artikler om uønskede stoffer i mat

Mer informasjon

Tilbaketrekkinger

Advarsler

Rapporter

Informasjonsmateriell

Veiledere

Regelverk

Lenker til andre